Tag Archives: lap trinh

MySQL toàn tập

Bài viết này là bài tóm lược toàn bộ các bài viết về MySQL trên blog của mình. Mang những bài này lên blog để mỗi khi mình quên mình lên đọc là chính, và dành cho các bạn sử dụng là chủ yếu :). Mình cũng sắp xếp, thứ tự dưới đây dành cho… Read More »

[MySQL] Toán tử lô-gic AND và OR

Hai toán tử AND và OR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau. Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn.  Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.