Tag Archives: ebook

Ebook C++ và Lập trình hướng đối tượng – Phạm Văn Ất

C++ và Lập trình hướng đối tượng của thầy Phạm Văn Ất là cuốn sách dậy lập trình C++ tiếng Việt được mệnh danh là cuốn “gối đầu” cho nhiều thế hệ sinh viên đại học các nghành lập trình và khoa học máy tính. Nội dung cuốn sách được trình bày có trình tự,… Read More »

Giáo trình mạng máy tính

Không dõ tác giả, hôm trước làm bài tập môn mạng máy tính nên mò được. MỤC LỤC CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH 1.1. MỞ ĐẦU 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1. Lịch sử phát triển 1.2.2. Các yếu tố của mạng máy tính 1.2.2.1. Đường truyền vật lý 1.2.2.2. Kiến trúc… Read More »