Tag Archives: conflicker.c

Virus conflicker.c

Sâu Conflicker là gì? Và nó có thể làm gì?  Sâu Conflicker hay còn được gọi là Downadup (hoặc Kido) cùng với biến thể của nó tính đến nay đã lây nhiễm một số lượng khổng lồ máy tính trên toàn thế giới. Theo ước tính thì có đến  hơn 1 triệu máy tính đã… Read More »