Muỗi và đom đóm

By | 16/09/2010

Có 1 con muỗi đang bay thì đâm vào 1 con đom đóm . Muỗi tức mình chửi : “cái tiên sư mài, điếc hay sao mà không nghe thấy bố mày vừa đi vừa ấn còi àh ( vo ve)” . Con đom đóm chửi lại : “cái mả kụ mài chứ, bố mài đây cũng vừa đi vừa xi nhan(signal) chứ bộ,nhìn thấy ko mà đâm vào bố mài… thằng mù

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *