Danh sách các mặt cười Yahoo

By | 13/06/2010

Yahoo Emoticon

Cái này dùng cho Yahoo Messenger khi chat, biểu lộ cảm xúc, thái độ rất là chính xác, thật là thú vị nếu bạn sử dụng thành thạo tất cả các mặt cười của Yahoo Messenger. Dưới đây là danh sách các mặt cười và tổ hợp phím sử dụng:

>>Bấm vào đây >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *