One thought on “Clip về chiến tranh thế giới thứ 3

  1. Nguyễn Nhân Thế

    Tôi xin gửi lời chia buồn đến các nạn nhân không may bị thiệt mạng trong thảm họa vừa rồi.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *