Chú Cuội Dê

By | 26/08/2010

Chú cuội ngồi gốc cây đa, nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga.

Hằng Nga chẳng nói chẳng la

Chú cuội được thể sờ..3..4 lần…

Chú cuội tần mẩn tần mần…

Hằng Nga ghét quá: cái thằng đần kia…!

Có thế mà mày đã mê…

Lên cao tí nữa còn phê gấp mười.

Đã thủ đoạn mà còn lười

Thủ đoạn như thế kẻ cười ng chê

Thủ đoạn phải thật đê mê

Đã dê t…hì hãy dê cho đúng bài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *