Thỏ Gấu và khẩu súng

By | 19/08/2010

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.
Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:
– Gấu, xuống bố bảo !
Tho gau va sung – Ơ, cái … ! éo xuống !
– Mày thích nát đầu không ! – Thỏ giở súng nhằm vào đầu Gấu.
Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.
Thỏ sướng quá dọa tiếp:
– Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!
– Không, tao không ngồi
– Mày thích không ?! – Tay Thỏ vung vẩy súng
Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
– Gấu, ị điiiiiiiii – Thỏ ra lệnh
– Nhưng đéo buồn ị thì ị thế nào – Gấu mếu máo
– Không ị tao bắn.
Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.
– Gấu, ăn đi
– Không, tao không ăn
– Không ăn tao bắn
Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn, mày bắn con mẹ mày đi !
Thỏ bóp cò : Cạch. Súng không có đạn
– Anh Gấu ơi!
– Cái gì?
– Để đấy em ăn cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *