English của người Việt sành điệu

By | 13/08/2010

Like is afternoon: thích thì chiều.

No four go: vô tư đi.

Know die now: biết chết liền.

No table: miễn bàn.

No dare where: không dám đâu.

Go die go: đi chết đi.

You lie see love: em xạo thấy thương.

Do you think you delicious: mày nghĩ mày ngon hả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *