MySQL toàn tập

By | 16/06/2010

Bài viết này là bài tóm lược toàn bộ các bài viết về MySQL trên blog của mình. Mang những bài này lên blog để mỗi khi mình quên mình lên đọc là chính, và dành cho các bạn sử dụng là chủ yếu :). Mình cũng sắp xếp, thứ tự dưới đây dành cho người mới học :”>

 1. Giới thiệu về MySQL
 2. Tạo cơ sở dữ liệu và bảng với CREAT
 3. Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER
 4. Câu lệnh SELECT
 5. Câu lệnh INSERT INTO
 6. Câu lệnh UPDATE
 7. Câu lệnh DELETE
 8. Mệnh đề ORDER BY
 9. GROUP BY và HAVING
 10. Toán tử BETWEEN…AND
 11. Toán tử lô-gic AND và OR
 12. Bí danh AS
 13. Câu lệnh JOIN
 14. Từ khoá DISTINCT
 15. Phần Nâng cao-Hàm
 16. Hàm COUNT

One thought on “MySQL toàn tập

 1. cô đơn tiên sinh

  chả có trigger , sao gọi là toàn tập

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *