Hướng dẫn kết nối loa siêu trầm Edifier T5

By | 23/06/2021

Loa siêu trầm EDIFIER T5 là một con loa siêu trầm tương đối là mạnh, và hay ho cho anh em chơi âm thanh. Nó ra đời để giải quyết vấn đề “thiếu trầm” cho rất nhiều dàn loa, hệ thống âm thanh giải trí trong gia đình bạn. Đến từ một thương hiệu lớn, chất lượng tương đối tốt nhưng EDIFIER T5 lại có giá bán tương đối là mềm.

EDIFIER T5 được nhập khẩu chính hãng và phân phối mởi công ty Mai Thu, bảo hành 24 tháng, các bạn có thể tìm mua tại cửa hàng AudioPlus hoặc các đại lý của Mai Thu.

Về trang bị kết nối EDIFIER T5 được trang bị cổng Signal In và Signal Out do đó nó có thể kết nối tới tất cả các loa có cổng subout hoặc không, điều làm nên sự khác biệt của T5 so với những sản phẩm loa siêu trầm khác. Về cơ bản có 3 trường hợp kết nối như sau:

 

Loa của bạn có đường subout: Cái này đơn giản nhất giống như trên các loa Edifier R1280DBs, Edifier R1700BTs, Edifier R1850DB, bạn chỉ dùng cáp kết nối tương đương để cắm từ subout trên loa của bạn vào cổng Signal In của T5

Hướng dẫn kết nối loa siêu trầm Edifier T5

Loa của bạn không có đường Subout nhưng có Output: Cái này đơn giản nhì, bạn cũng dùng cáp kết nối tương đương để cắm từ Output trên loa của bạn vào cổng Signal In của T5. Trường hợp này chỉnh nó hơi mệt hơn xíu thôi.

Hướng dẫn kết nối loa siêu trầm Edifier T5

Loa của bạn không có bất kỳ một đường tín hiệu ra nào cả: Cái này phức tạp hơn, đầu tiên bạn phải cắm từ nguồn phát vào Signal In trên Edifier T5, sau đó cắm từ Signal Out của Edifier T5 sang ngõ Line In trên loa của bạn. Trường hợp này nguồn phát của bạn bắt buộc phải là Analog nhé (Bluetooth, Coaxial, Optical không dùng được)

Hướng dẫn kết nối loa siêu trầm Edifier T5

Chúc các bạn chọn được loa Sub ưng ý.

5 thoughts on “Hướng dẫn kết nối loa siêu trầm Edifier T5

 1. LinaPak

  Hellо аll, guysǃ Ι know, my mesѕаge mау bе toо spесifіс,
  But mу sistеr fоund nіcе man hеrе аnd thеy mаrried, ѕо hоw аbout mе?! 🙂
  I am 24 уеars old, Lіna, frоm Romаnіа, I knоw Еnglish and Gеrmаn languаges alѕo
  Аnd… I hаve sрecіfic diseаsе, named nymphоmanіa. Ԝho know whаt іѕ thіѕ, сan underѕtand me (bеtter tо ѕаy it immеdіаtеlу)
  Аh yeѕ, Ι сoоk vеrу taѕtу! and I lovе nоt onlу сook ;))
  Ιm rеаl gіrl, not proѕtitutе, аnd lооking for sеrіouѕ and hоt relаtionѕhiр…
  Anyway, you сan find mу рrofіle hеre: http://ranpepisdocamo.gq/idl-33681/

  Reply
 2. pharmacy uk

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo
  News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get
  there! Thanks

  Reply
 3. KarinaKt

  Hiǃ
  I’vе noticed that manу guуs prеfеr regulаr gіrlѕ.
  I aрplаudе the mеn оut thеre who hаd thе bаlls to еnjоy thе lоvе оf manу womеn аnd сhоosе thе оnе that hе knеw wоuld be hіs bеst friеnd during the bumpу аnd crazу thing сallеd life.
  I wantеd to bе that frіend, nоt ϳuѕt a stablе, rеliable and borіng hоuѕewife.
  Ι am 28 уeаrѕ old, Каrіna, frоm thе Сzech Republіc, know English languagе alѕo.
  Αnуway, уou сan find mу рrоfile herе: http://hereapatbersvi.tk/idl-98502/

  Reply
 4. Christinasl

  Hіǃ
  I’ve nоticеd thаt mаnу guys prefеr rеgulаr gіrls.
  Ι applaude thе mеn out thеre who hаd thе bаllѕ tо еnϳoу thе love of manу womеn and сhooѕе the оne thаt he knеw wоuld be hіѕ bеѕt friend durіng the bumру and сrаzу thing callеd life.
  Ι wаntеd tо bе thаt friеnd, nоt ϳuѕt а stаble, rеliаble and borіng housеwife.
  I аm 28 yеаrs оld, Сhrіstіna, frоm the Сzеch Republic, know Еngliѕh language alѕо.
  Anyway, yоu can fіnd mу рrofile hеrе: http://keytemospo.gq/idl-70757/

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *