Lập trình Turbo C++ trên Windows 7, 8, 10

By | 18/01/2017

Turbo C là chương  trình biên dịch và trình phát triển đã được ngừng phát triển. Tuy nhiên cho đến nay đây vẫn là chương trình phổ biến nhất cho các bạn nhập môn lập trình C và C++.
Trước đây mình có đăng một bài về Turbo C 3.0 nhưng bản này không thể sử dụng được trên Windows 7 trở lên. Trong bài viết này mình xin giới thiệu một bộ cài đặt là combo của DOSBox và Turbo C++ 4.0, sử dụng bộ cài đặt này bạn có thể sử dụng Turbo C++ trên Windows 7-8-10 lên bình thường.

Bước 1: Tải về và cài đặt bình thường, link ở cuối bài

Bước 2: Mở Turbo C++ lên từ Shortcut trên Desktop hoặc Start > Program Files > Turbo C++ 4.0 Windows 7 Windows 8 64Bit Version > Turbo C++ 4.0 Windows 7 Windows 8 64Bit Version

Cửa sổ Turbo C++ chạy trong DOS Box nhìn sẽ như thế này

Bước 3: Viết mã và biên dịch bình thường. Xem thêm hướng dẫn về turbo C tại bài viết cũ của mình.

Lưu ý:

  • Khi đang ở chế độ fullscreen, bạn muốn quay ra chế độ cửa sổ thì bấm tổ hợp phím Alt + Enter
  • Khi di chuyển chuột vào vùng cửa sổ của Turbo C++, con trỏ chuột sẽ bị bắt vào đó, nếu bạn muốn di chuyển chuột ra khỏi cửa sổ đó thì bấm tổ hợp phím Ctrl + F10

VIDEO HƯỚNG DẪN

(Cập nhật sau)

DOWNLOAD

Turbo_C___for_windows_7__8_8.1and_10.rar

One thought on “Lập trình Turbo C++ trên Windows 7, 8, 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *