Clip Mít đặc Idol phần 1 (hài lòi ruột)

By | 15/06/2010

Tất cả các bài viết sang blog mới rồi, test luôn cái clip hài lòi ruột này gọi là “giải trí tí >:)”.

3 thoughts on “Clip Mít đặc Idol phần 1 (hài lòi ruột)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *