Counter Strike Cataclysm

By | 15/12/2012

Các bạn có thể tìm kiếm với tên “Counter Strike Cataclysm” trên mạng để đọc thông tin về bản CS này nhé. Cảm nhận riêng của mình là cảm giác khá phê, chơi hay và đặc biệt là lũ BOT mạnh khủng khiếp \:D/.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Counter Strike Cataclysm_1 Counter Strike Cataclysm_2 Counter Strike Cataclysm_3 Counter Strike Cataclysm_4 Counter Strike Cataclysm_5 Counter Strike Cataclysm_6 Counter Strike Cataclysm_7

DOWNLOAD/TẢI VỀ

Counter Strike Cataclysm.rar

One thought on “Counter Strike Cataclysm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *