Con được sinh ra như thế nào ?

By | 10/12/2012

Con hỏi mẹ
Con : mẹ oi , sao chị của con lại tên là ánh trăng ?
Mẹ : vì chị con được sinh vào 1 hôm có ánh trăng rất đẹp !
Con : thế sao anh con lại tên là rau Cải ?
Mẹ : vì anh của c0n được sinh ra trog vườn rau cải !
……….Con còn mún hỏi thêm gì nửa không hả Bao Cao Su Rách ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *