Hỏi bố mẹ chuyện cưới

By | 29/11/2012

– Ba, cưới con Tuyết xóm dưới cho con nhé !

– Sụyt, đâu được, nó là em mày đó

– Vậy con Hoa đầu ngỏ nhà mình.

– Cũng không được, nó cũng là em cùng cha khác mẹ với mày luôn!

– Vậy con Lan ở xóm ngoài

– Cũng không, nó cũng là em mày !

– Mẹ, Ba lăng nhăng lắm, ba không đồng ý đứa nào hết vì chúng nó đều là em cùng cha khác mẹ với con.

– Trời ơi là trời, mày cưới đại đi, mày cũng đâu phải con của ổng đâu mà sợ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *