Xin đi nhờ

By | 29/11/2012

– A lái xe ơi, a về đâu đấy?

– A về miền Tây

– Cho e đi với

– Lên cabin

– Còn mama e nữa

– Xuống thùng

– Còn chồng e nữa

– Xuống xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *