Đường đi nhanh nhất

By | 07/11/2012

1 người khách hỏi 1 người dân bản địa:
-”làm ơn chỉ cho tôi đường đến bệnh viện nhanh nhất”!
Người dân bản địa trả lời:

-”anh hãy nhắm mắt lại và đi bộ qua đường”=))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *