Dằn mặt bố vợ

By | 05/11/2012

Một anh đi ra mắt bố người yêu:
– Chào bác!
– Ử, chào cháu.
– Bác cho cháu xin điếu thuốc.
– Cậu hút thuốc lá hả?
– Khi uốg bia cháu hay hút thôi.
– Cả bia nữa à?
– Vâng, thua bạc cháu uống bia.
– Cả bài bạc nữa hả?
– Trong tù thì có việc gì làm đâu bác?

– Sao lại vào tù?
– Tại cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý…
– Dằn mặt cả bố vợ =) –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *