(Việt Nam bá đạo) Thi rượu

By | 05/11/2012

Ba con chuột uống thử 3 loại rượu của Mỹ , Nhật và
Việt Nam : -Con thứ nhất uống rượu Mỹ đi được 3 bước thì
xỉu .
-Con thứ hai uống rượu Nhật đi được 2 bước thì té
ngã .
và ….. Con thứ ba uống rượu Việt Nam thì chạy thẳng
về hang …….
. .
.
.
.
Cầm dao hét lên : ” MỌE KIẾP… MÈO ĐÂU??? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *