Tuyên bố chắc chắn

By | 05/11/2012

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.


– Cô giáo:Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ,còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắn chắn.
– Tèo:Thưa cô!cô tin chắc chứ?
– Cô giáo:chắn chắn
=))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *