Nhớ ra là nhầm

By | 05/11/2012

Hai người bạn thân ở chung phòng trọ rảnh rỗi ngồi
nói chuyện với nhau: “Hôm qua tao vừa rủ bé đi chơi
mà trong túi không có đồng nào. Nhưng tao vẫn quyết
định cứ rủ”. Người bạn kia hứng chí, vỗ đùi cái đét bảo:
– Có chí khí!
– Khi đi, tao mới phát hiện ra trong túi có rất nhiều
tiền, thế là hai đứa tao xài hết số tiền đó. – Trời không phụ lòng người tốt mà.
– Uh, nhưng khi về tao mới phát hiện ra… tao lỡ mặc
lộn quần của mày :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *