(Việt Nam bá đạo) Thi hoa

By | 05/11/2012

Trong một cuộc thi nói về hoa:

Mỹ: Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất

Việt Nam & Hà Lan: “xì, chỉ đáng ngồi lót đít”

Hà Lan: Nước tôi có hoa tulip  đẹp nhất

Mỹ & Việt Nam: “xì, chỉ đáng ngồi lót đít”

Hà Lan & Mỹ: thế nước ông có hoa gì ?

Việt Nam: hoa xương rồng, giỏi mang mà lót

>:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *