Tính dung lượng của ổ đĩa cứng theo kiểu của nhà sản xuất và kiểu của windows

By | 15/06/2010

Bài này kiểm trên vn-zoom. Là câu trả lời cho câu hỏi tại sao ổ cứng hay USB mua mới không bao giờ đủ dung lượng.

Đơn vị theo các Nhà Sản Xuất HDD được tính như sau:
– 1KB = 1.000 Byte = 10^3 Byte
– 1MB = 1.000 KB   = 1.000.000 Byte = 10^6 Byte
– 1GB = 1.000 MB   = 1.000.000.000 Byte = 10^9 Byte

Đơn vị trong Máy Tính(PC):
– 1KB = 1024 B = 2^10 Byte
– 1MB = 1024 KB = 1024×1024 B = 2^20 Byte
– 1GB = 1024 MB = 1024x1024x1024 B = 2^30 Byte

Như vậy:
>>>*Theo NSX HDD :1GB = 10^9 Byte
>>>*Trong PC :1GB = 2^30 Byte

>>1GB(NSX) / 1GB(PC) = 10^92^30 ~~ 0.93

Soi lại con USB và con HDD của mình thấy không có gì oan ức cả he he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *