Boot (khởi động) máy từ USB sử dụng file hệ thống của Windows 98

By | 15/06/2010

Nhiều khi máy tính của bạn có vấn đề, bạn không thể khởi động vào Windows được, bạn muốn sửa chữa nó hay muốn cứu dữ liệu, cài Windows đè lên thì khởi động từ USB là một giải pháp khá hiệu quả cho việc này.

Trước hết, hãy download phần mềm HP USB Tool:
http://www.esnips.com/doc/0287456d-45dd-44e7-b67d-164101a00def/HP_USB-Format_tool
Download file hệ thống của Windows 98 tại đây:
http://www.esnips.com/doc/1e77a729-3108-47df-9524-1a5748f6bbb4/win98boot
Giải nén file hệ thống của Windows 98 tới 1 thư mục nào đó.

Cài đặt và mở HP USB Format Tool lên, chọn USB muốn làm đĩa khởi động, đánh dấu chọn vào ô Creat a DOS startup Disk, chọn địa chỉ tới thư mục chứa Windows 98. Bấm Format là xong.

Bạn có thể thử bằng cách tắt máy đi, vào BIOS chỉnh lại tùy chọn khởi động, mặc định là từ Hard Disk trước hoặc từ CD trước. Bạn chỉnh là là USB trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *