Ebook Làm Ebook 1.0

By | 15/06/2010

Đây là ebook hướng dẫn cách làm ebook dạng CHM. Ebook do freewarez thực hiện. Danh mục các bài viết có trong ebook:

Startdir is E:\EbookLamEbook1.0
|– \
|
| |– 00.Giới Thiệu
| | |– 01.Giới Thiệu
| | |– 02.Các sản phẩm khác
| |
| |– 01.Cách Làm Ebook
| | |– 01.Làm Ebook Tiếng Việt dạng CHM
| | |– 02.In danh sách chủ đề và bài viết
| | |– 03.Thiết lập tiếng Việt cho WinXP để gõ tiêu đề có dấu
| | |– 04.Sử dụng SnagIT để chụp ảnh
| | |– 05.SnagIt Editor
| | |– 06.Cấu hình Total Commander cho đẹp mắt
| | |– 07.Các thao tác với Total Commander
| | |– 08.Upload ảnh lên imageshack.us
| | |– 09.Sử dụng PDF2Word
| | |– 10.Sử dụng Job Master
| | |– 11.Khắc phục kỹ thuật AntiDDOS
| |
| |– 02.Phụ Đề – Linh Tinh
| | |– 01.Sites to Upload Ebook
| | |– 02.Forum List to Spam ebook
| | |– 03.File giới thiệu Sổ Tay Hacker
| | |– 04.File giới thiệu ebook Việt Hóa Phần Mềm

Ebook là file EbookLamEbook1.0.chm nặng 2,73 MB
Download từ 1 trong các Link sau(chỉ cần từ 1 Link là đủ):

4Shared: http://www.4shared.com/file/128579202/c03b4a22/EbookLamEbook10.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *