Gọi ai người nấy chết

By | 07/02/2012

Một em bé khi sinh ra đươc một
nhà tiên tri nói rằng:
-Chú bé này có khả năng đặc
biệt, khi năm lên 2 tuổi,biết gọi
tên ai thì người đó hôm sau sẽ
chết. cả nhà hồi hộp chờ đến năm em bé 2 tuổi…
Khi 2 tuổi lần đầu tiên em bé
gọi:
-Bà ơi…
Ngay lập tức, hôm sau bà chết.
Hôm thứ 2 em bé gọi: _Ông ơi…
Quả nhiên hôm sau người ông
cũng
chết theo.
Hôm thứ 3 em bé gọi:
_Bố ơi…. Quá bất mãn vì người bố nghĩ
rằng mình sẽ theo số phận như
những người trước nên cả tối
uống rượu say xỉn vì nghĩ ngày
mai sẽ chết.
Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy người bố vẫn sống bình thường
và thấy thằng hàng xóm kế bên
nhà chết queo từ khi nào.

2 thoughts on “Gọi ai người nấy chết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *