Một số phiên bản cũ của trình duyệt Mozilla Firefox – firefox 3.1 – firefox 3.0 – firefox 3 – firefox 3.0.4 – firefox 3.1 beta – firefox 3.0.6 – firefox 3.0.4 – firefox 3.0.11

By | 15/06/2010

Firefox bản 3.5 có rất nhiều tính năng mới nhanh hơn, mạnh hơn các bản cũ rất nhiều nhưng vấn đề tương thích plugin thì vẫn còn nan giải. Đây là một vài phiên bản cũ mà tớ còn giữ lại để cho mọi người nghiên cứu.


Bản Firefox 3.0.4

Bản Firefox 3.0.11

2 thoughts on “Một số phiên bản cũ của trình duyệt Mozilla Firefox – firefox 3.1 – firefox 3.0 – firefox 3 – firefox 3.0.4 – firefox 3.1 beta – firefox 3.0.6 – firefox 3.0.4 – firefox 3.0.11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *