Noah’s Ark Deluxe (PopCap) – Game giống Pikachu

By | 14/11/2011

Ngày xửa ngày xưa, muôn loài đang sống bình yên vui vẻ thì một trận đại hồng thủy rất khủng khiếp kéo đến. Muông thú đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt. Người anh hùng Noah đã ra tay đóng một chiếc thuyền lớn để cứu thoát muôn loài. Bạn sẽ được sống lại thời khắc ấy với game: “Noah’s Ark Deluxe“.

 

 

Nước dâng lên rất nhanh, và những con vật tội nghiệp đang bị mắc kẹt. Bạn hãy giải cứu chúng trước khi nước nhấn chìm tất cả mọi thứ, bằng cách nối 2 con thú giống nhau lại với nhau, giúp đưa chúng lên thuyền an toàn. Kiểu chơi của Noah’s Ark Deluxe cũng giống như game Pikachu nổi tiếng ngày trước vậy.

 

DOWNLOAD/ TẢI VỀ

Noahs.Ark.Deluxe.rar - 2.67 MB:  hhttp://enjoydownloading.com/6u3tyfklekh6/Noahs.Ark.Deluxe.rar.htm

 

Vài hình ảnh trong game

 

 

2 thoughts on “Noah’s Ark Deluxe (PopCap) – Game giống Pikachu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *