[Ebook] Ebook lập trình C khá đầy đủ

By | 14/06/2010

Mình cũng đã thử tìm trên mạng về ebook lập trình C (DOS) nhưng khá là vất vả và kết quả đa số là những quyển sách viết không đầy đủ và gần như là không có bài tập thực hành. Đây là quyển sách mình đã tìm thấy từ khá lâu trên 4shared (một blog opera của một người nào đó … không nhớ lắm). Nội dung book viết khá đầy đủ, đọc mỏi mắt luôn và có cả bài tập thực hành.


Ziddu:http://www.ziddu.com/download/5637584/EbookLaptrinhC.rar.html

Rapidshare:http://rapidshare.com/files/256614758/Ebook_Lap_trinh_C.rar.html
MD5: DEDD5C1D06897623272CEA202DE8BC22

BIZHAT: http://uploads.bizhat.com/file/412585

Esnip: http://www.esnips.com/doc/a35724e7-2b63-4510-bb33-e4f18feb8d0a/Ebook-Lap-trinh-C

2 thoughts on “[Ebook] Ebook lập trình C khá đầy đủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *