The World Hardest Game 1 + 2 – Game Flash “khó nhất thế giới”

By | 29/10/2011

Tại sao mình lại đặt tựa đề là: Game Flash “Khó nhất thế giới”?

Vì thực sự  đây đúng là tựa game Flash khó nhất thế giới. Nghe như vậy liệu bạn có muốn thử qua một lần? 😀

Nhiệm vụ của bạn thật đơn giản: Bạn là hình vuông màu đỏ và phải tìm cách đi đến đích đã được định sẵn, nhưng cách làm nhiệm vụ ấy thì sẽ khiến bạn thực sự thấy đau đầu, vì những chướng ngại vật được đặt ra đúng là chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là: càng làm khó người chơi càng tốt.

 

http://www.youtube.com/watch?v=bhqkxwJWR0w

 

DOWNLOAD / TẢI VỀ

The.World.Hardest.Game.1 2.rar: http://enjoydownloading.com/92czanizm35f/The.World.Hardest.Game.1_2.rar.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *