Khi các quốc gia bị tuyên chiến

By | 27/10/2011

1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”
2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.
3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.
4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.
5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.
6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!
7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.
8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.
9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.
10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.
11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh *** mà đi đánh tao!”.
12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.
13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”
14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.
15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.
16. Thụy Sỹ : Thằng nào đánh tao, tao khóa tài khoản tiền quốc gia thằng đó.

17. Philippine : Thằng nào đánh tao, có muốn hứng bão thì qua mà đánh.
18. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.
19. VIỆT NAM: “Chỗ nào có oánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào oánh tao, tao tuyên bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao… cực lực lên án!”

2 thoughts on “Khi các quốc gia bị tuyên chiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *