2 thoughts on “Với chiếc điện thoại này, IPhone sẽ chỉ còn là thứ đồ chơi cho trẻ em

  1. Lê Bá Hải

    Cảm ơn bác Tiến Triều! Những đóng góp của bác rất hữu ích.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *