g2Peer: Dùng Gmail chia sẻ file, không cần upload

By | 14/06/2010

Với g2Peer, bạn và người khác có thể dễ dàng chia sẻ file giữa hai máy tính thông qua tài khoản Gmail, mà không phải mất thời gian đính kèm file theo email, hoặc upload server nào đó như mọi khi.


Phiên bản g2Peer 1.0.1.1 có dung lượng 1.2MB, tương thích với Windows 2000/XP/Vista, được cung cấp miễn phí tại địa chỉ:

Trang chủ: www.g2peer.com/download/bin/g2peer.exe

Ziddu (link thay thế): http://www.ziddu.com/download/5607168/g2peer.exe.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *