Tải thư viện MSDN cho Visual Studio 6

By | 13/04/2011

Có thể nói nôm na MSDN là một tài liệu về cú pháp, hàm, thuật toán…vv nói chung là hỗ trợ lập trình trong môi trường Windows với Microsoft Visual Studio. Có thể gọi nó là thư viện trợ giúp cho Microsoft Visual Studio.


Nếu bạn cài Microsoft Visual Studio mà không cài MSDN thì khi mở các chương trình trong bộ Visual Studio chẳng hạng như Microsoft Visual Studio C++ thì khi nhấn F1 hay lệnh menu help sẽ chẳng có tệp help nào chạy ra cả!!!!
Đặt biệt để sử dụng được bộ tài liệu này trình độ tiếng Anh của bản phải rất cao đấy!!!
Trong đó nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều khi lập trình trong môi trường Visual Studio. Có lẽ để thành lập trình viên tôi phải học thêm anh văn nhỉ???
Xin lưu ý với các bạn ngôn ngữ lập trình khác với môi trường lập trình. Một số bạn cứ to mồm rằng “Ta đây học lập trình Visual C++” hay “Turbo C++” chẳng hạng, đó là những thứ có thế gói gọn rằng sai lầm từ căng bản. C++ là một ngôn ngữ lập trình, còn Visual C++ hay Turbo C++ chỉ đơn giản là trình biên dịch hay môi trường phát triển hoặc lập trình trong đó nó có các chuẩn riêng biệt, ví dụ Visual C++ có thêm các chuẩn để lập trình trên Windows. Nên có ai học cấp 3 nên cẩn thận, ngôn ngữ Pascal chứ không phải Turbo pascal, Trình biên dịch Turbo Pascal chứ không phải ngôn ngữ Turbo Pascal đấy nha! Dùng thuật ngữ cho cẩn thận.

Include:

 • Visual Basic 6.0 Documentation 11560KB
 • Visual Basic Product Samples 4764KB
 • Visual C++ 6.0 Documentation 16012KB
 • Visual FoxPro 6.0 Documentation 6994KB
 • Visual FoxPro Product Samples 11600KB
 • Visual InterDev 6.0 Documentation 2108KB
 • Visual J++ 6.0 Documentation 5232KB
 • Visual J++ 6.0 Product Samples 20KB
 • Platform SDK Documentation 106548KB
 • Visual Studio Shared Documentation including Enterprise and data access tools, environment reference 5352KB
 • Repository Samples 476KB
 • Visual Source Safe 6.0 Documentation 1048KB
 • MSADC Samples 2216KB
 • The Island Hopper News sample illustrates how you can design and structure applications using the Microsoft platform and Visual Studio suite 36992KB

All Documentation and files not included in any other option 316960KB

DOWNLOAD

Hướng dẫn: Tải tất cả các file dưới đây ( có 6 file) đặt cùng 1 thư mục, dùng Winrar giải nén file thứ nhất (MSDN_VS6.part1.rar)

(Chú ý: Đây là bộ Visual Studio 6 có bao gồm MSDN chứ không phải bộ cài MSDN riêng rẽ)

Part 1: 

Part 2: 

Part 3: 

Part 4: 

Part 5: 

Part 6: 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *