One thought on “Học hay đi ngủ nào

  1. Đà0 Tuấn Anh

    hay đấy,như zậy thì đj ngủ sướng hơn là đj học,tội j` mà k0 ngủ… cứ ăn chơi ch0 hết đời traj trẻ__-__Rồi âm thầm lặng lẽ đạo xích lô…+_<

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *