Làm tí chuyện cười bắt đầu một ngày mới

By | 13/06/2010

(Bài này được viết ở blog cũ ngày 22/12/2009)

Việt Nam là 1 đất nước nhỏ, trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to. Trong cái thủ đô rất to này có nh ững con đường rất nhỏ. Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to . Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ dành cho các ông quan to. Những ông quan to đeo những cái cặp rất nhỏ, trong nh ững cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to. Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rấ t nhỏ nhưng thất thoát thì rất to, những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ.

One thought on “Làm tí chuyện cười bắt đầu một ngày mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *