Download Emeditor 8.06 (full)

By | 04/11/2010

EmEditor Professional là thế hệ tiếp theo của EmEditor, một trình soạn thảo văn bản cho Windows hỗ trợ đầy đủ Unicode, cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin văn bản và nhiều ngôn ngữ. EmEditor được thiết kế cho Windows XP, và cho Windows Vista(cả x64 Edition).

EmEditor Professional tạo ra macro nhiều chức năng sử dụng JavaScript hoặc VBScript, cho phép bạn định nghĩa hầu hết các thao tác. Bạn không chỉ có thể định nghĩa một macro ghi lại thao tác gõ phím mà bạn dùng và tham chiếu lặp lại nhiều lần, nhưng bạn cũng có thể viết macro của riêng bạn có thể điều khiển các ứng dụng khác, các file dựa trên nền Windows, hoặc các chức năng mạng. Các macro đều dựa trên công cụ Windows Scripting Host (WSH), do đó bạn có thể sử dụng tất cả các đối tượng mạnh sẵn có của WSH.

EmEditor Professional có hai tính năng mới được bổ sung cấu hình: JavaScript cho EmEditor và VBScript cho EmEditor. Khi bạn mở một file macro trong EmEditor, các từ khoá, chẳng hạn như các đối tượng macro , đặc tính, hoặc phương thức, sẽ được tự động làm nổi bật. Để được hỗ trợ từ khóa nào đó, di chuyển con trỏ lên từ khóa và lựa chọn Search for Keyword, hoặc ấn phím F1.

DOWNLOAD

http://enjoydownloading.com/iwosui1q7cio/EmEditor.Professional.8.06.zip.htm

3 thoughts on “Download Emeditor 8.06 (full)

  1. Trong

    Cái này cũng có điểm mạnh và cũng có cái không bằng Notepad++

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *