Thúy Kiều và Thúy Vân trong con mắt teen9x

By | 13/06/2010

Hôm nay vào YM thấy có một offline messenger của một em 9x gửi cho,  đọc xong thấy bốc lửa quá :”>

Thuy Van and Thuy Kieu

Đầu lòng hai ả quái thai,Kiều là con chị ,Vân là con em .

Gian cốt cách,dâm tinh thần, Giống người thì ít,giống ma mười phần .

Vân xem thô bạo khác người, Khuôn mặt đầy mụn,người thì như heo.

Heo cười,khỉ hú,ma chê, Kênh kênh mắc ói,cóc nhường làn da.

Kiều càng xấu xí dâm tà, So về ngu dốt lại là phần hơn.

Mặt như khỉ,râu bồm chồm, Voi ghen thua béo,bò hờn kém ngu.

Một hai ngu nhất Kinh Thành, Dốt đành đòi một,dơ đành họa hai.

Ngu si vốn sẵn tính trời, Pha nghề đánh lộn đủ trò ăn chơi

!!! X( Không phải tôi viết ~X(!!!

One thought on “Thúy Kiều và Thúy Vân trong con mắt teen9x

  1. huynh giao

    i a you nao viet ma nghe kinh qua, phat khiep!!!dam remix lai tho cua nguyen du,nghe cung ngo ngo

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *