Tag Archives: cuoi

Khi các quốc gia bị tuyên chiến

1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!” 2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”. 3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”. 4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”. 5. NHẬT: “thằng nào… Read More »