Jun 15

Perfect Icon 2.10 – Phần mềm tạo icon từ hỉnh ảnh – perfect icon 3.10, perfect icon 3.30, perfect icon crack

Đây là một công cụ hữu dụng, đơn giản và đáng tin cậy để tạo ra những icon từ hình ảnh và photo. Hỗ trợ những dịnh dạng ảnh : bmp, jpeg, tiff, gif, wmf … Phần mềm cho thể … Continue reading