Category Archives: VẤN ĐỀ KHÁC

Kien thuc tai chinh, kien thuc chung khoan, kien thuc gia dinh, kien thuc xa hoi, kien thuc phap luat

[MySQL] GROUP BY và HAVING

Các hàm tập hợp (ví dụ như SUM) thông thường cần thêm chức năng của mệnh đề GROUP BY. GROUP BY… Mệnh đề GROUP BY…được thêm vào SQL bởi vì các hàm tập hợp (như SUM)  trả về một tập hợp của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, và  nếu không có GROUP… Read More »

Bức thư năm 2070

Đây là bức thư không có thật của một người ở tương lai nhưng nó phản ánh trân thực sự thật ở hiện tại, thời điểm mà con người ta đang hủy hoại trái đất vì những cái lợi trước mắt, và rồi nó sẽ không thể lấy lại được … Bạn có thể xem… Read More »

[GDGT] Khám phá điểm G trên cơ thể Nàng

BÀI VIẾT GIÁO DỤC GIỚI TÍNH: Chúng ta thường hay nghe tới giờ G chứ ít có người biết tới điểm G hay còn gọi là G-spot. Người phụ nữ có một điểm khá nhạy cảm, nơi được biết đến là nơi bị kích thích nhất khi bị tác động đến, làm phụ nữ đạt được… Read More »