Jun 15

Một số phiên bản cũ của trình duyệt Mozilla Firefox – firefox 3.1 – firefox 3.0 – firefox 3 – firefox 3.0.4 – firefox 3.1 beta – firefox 3.0.6 – firefox 3.0.4 – firefox 3.0.11

Firefox bản 3.5 có rất nhiều tính năng mới nhanh hơn, mạnh hơn các bản cũ rất nhiều nhưng vấn đề tương thích plugin thì vẫn còn nan giải. Đây là một vài phiên bản cũ mà tớ còn giữ … Continue reading