Virus Autorun là gì ?

Do cơ chế AutoRun của Windows khá “lùng nhùng” và virus thường lợi dụng điều đó để đánh lừa người dùng theo nhiều cách khác nhau nên muốn tránh những trường hợp “chết vì thiếu hiểu biết”, chúng ta nên […]

Continue reading »
1 2 3