Jan 04

PerfectHotspot (miễn phí) biến Laptop thành thiết bị phát Wi-Fi

Giao diện phần mềm phát Wi-Fi PerfectHotspot

PerfectHotspot là một phần mềm miễn phí giúp bạn biến chiếc máy tính xách tay, máy tính để bàn có card Wi-Fi thành một điểm phát Wi-Fi trong vòng 5 phút. PerfectHotspot có đặc điểm rất nhỏ gọn, sử dụng … Continue reading