Download driver cho thiết bị bluetooth Dongle

Driver cho thiết bị bluetooth Dongle (USB Bluetooth Adapter)

bluesoleil

Phiên bản 6.0.227.0 (dùng cho Windows XP):http://enjoydownloading.com/923fv6ld39qp/IVT-BlueSoleil-6.0.227.0.zip.htm (Khuyến khích sử dụng cho các máy chạy Windows XP cấu hình cực yếu)

Phiên bản 6.2.227.10(Dùng cho Windows XP): http://enjoydownloading.com/ua25qii6rbfe/IVT-BlueSoleil-6.2.227.10.zip.htm(Crack sẵn. cài đặt rất đơn giản, khuyến khích tải về bản này nếu dùng Windows XP)

Phiên bản6.4.249.0 (Dùng cho Windows7/Vista/XP):  http://enjoydownloading.com/yunoj0yrls10/IV-BlueSoleil-6.4.249.0.zip.htm (Vui lòng xem hướng dẫn crack bên trong)

One thought on “Download driver cho thiết bị bluetooth Dongle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *