Bức ảnh ma quái

Bạn hãy tập trung nhìn vào bốn dấu chấm ở giữa bức ảnh, sau đó quay nhanh sang một bức tưởng cách bạn khonagr 80cm -> 1m, hãy chớp mắt liên tục. Hãy xem bạn nhìn thấy gì nhé.

Buc anh ma quai

5 thoughts on “Bức ảnh ma quái

  1. các bạn không biết đó là gì sao? thật tiếc cho các bạn. đó là một bánh thánh trong bí tích thánh thể của đạo công giáo. bánh này đã được truyền phép. hình ảnh của người trong tấm bánh thánh đó, không ai khác chính là chúa giêsu. có điều, đây là một phép lạ. các bạn nhìn thấy là nhờ vào hình âm bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *