Thỏ Gấu và khẩu súng

Thỏ đi chơi nhặt được khẩu súng, thích quá cầm súng chạy tung tăng khắp rừng.
Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:
– Gấu, xuống bố bảo !
Tho gau va sung – Ơ, cái … ! éo xuống !
– Mày thích nát đầu không ! – Thỏ giở súng nhằm vào đầu Gấu.
Nhìn thấy súng Gấu sợ quá tụt vội xuống.
Thỏ sướng quá dọa tiếp:
– Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!
– Không, tao không ngồi
– Mày thích không ?! – Tay Thỏ vung vẩy súng
Gấu xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
– Gấu, ị điiiiiiiii – Thỏ ra lệnh
– Nhưng đéo buồn ị thì ị thế nào – Gấu mếu máo
– Không ị tao bắn.
Gấu rơm rớm nước mắt, rặn cố được vài cục.
– Gấu, ăn đi
– Không, tao không ăn
– Không ăn tao bắn
Gấu không nhịn được nữa, vừa khóc vừa gào lên : Không ăn, không ăn, tao nhất quyết không ăn, mày bắn con mẹ mày đi !
Thỏ bóp cò : Cạch. Súng không có đạn
– Anh Gấu ơi!
– Cái gì?
– Để đấy em ăn cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *