Virus foto đời mới jusched.exe

Vụ virus foto này trên mạng cứ  gọi là đình đám nên mình cũng chẳng thèm đăng lên blog làm gì. Nhưng giờ đây lại xuất một em tương tự nhưng đời mới hơn, đã được cải thiện.

… Mai viết tiếp nhá, mệt quá đi ngủ đây

2 thoughts on “Virus foto đời mới jusched.exe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *