Các bản cập nhật Windows tránh virus WannaCry

By | 15/05/2017

Virus WannaCry hiện nay đang được coi là siêu virus, cơ chế hoạt động của nó là ransomeware mã hóa (còn gọi là bắt cóc) dữ liệu đòi tiền chuộc bitcoin, tự lây nhiễm qua mạng LAN (dựa vào lỗ hổng Windows) và các đường khác.

Dưới đây là bản cập nhật Windows dành cho từng hệ điều hành vá lỗi mà WannaCry khai thác để tự lây nhiễm được Microsoft phát hành, mình sưu tập link ở đây để cho mọi người đỡ mất công tìm kiếm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *